Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre verejné obstarávanie

07.05.2019

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Referent pre verejné obstarávanie

Rámcová náplň práce:

 • Výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
 • Predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní.
 • Príprava zadaných jednotlivých zákaziek.
 • Komplexná realizácia zadaných zákaziek (uskutočňovanie celého procesu VO) vrátane elektronického trhoviska;
 • Vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu.
 • Vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní.
 • Sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní.
 • Zodpovednosť za dodržiavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími predpismi.
 • Vypracovanie smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania.
 • Príprava podkladov k zasadnutiam MsZ.
 • Vedenie objednávkového systému a centrálneho registra zmlúv inštitúcie.
 • Vykonáva a plní úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Iné kritériá:

 • prax v oblasti verejného obstarávania minimálne 3 roky,
 • znalosť príslušných právnych predpisov,
 • bezúhonnosť,
 • počítačové znalosti: Windows, MS Office,
 • organizačné schopnosti: samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Ponúkaný plat

 • Zamestnanec bude odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do 31. mája 2019 na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e-mail: parihuzova@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.