Prihlásiť sa

Výjazdové zasadnutie vlády SR v Trebišove

13.05.2019

Stredu 15. mája 2019 o 10.00 h sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišove uskutoční výjazdové rokovanie vlády SR. Na začiatku rokovania vlády je plánovaný fototermín. Témou rokovania bude priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Po rokovaní je naplánovaná tlačová konferencia za účasti akreditovaných zástupcov regionálnych i celoplošných médií.
 

Kancelária primátora