Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 27.05.2019

15.05.2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

27. máj 2019 od 08:00 h do 12:30 h

pre odberné miesto

Trebišov: celá ul. Nemocničná, celá ul. B. Nemcovej, celá ul. L. Sáru, časť ul. SNP: č.d. 3758, 3758/94, 2342/80, 2343/82, 2344/86, 2346/88, 2501/90, 2501/92, parcela č. 1749/22

Nemocničná 1 Trebišov, ČOM: 0000571146, EIC: 24ZVS0000078241I