Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 2.7.2019

07.06.2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

2. júl 2019 od 07:50 h do 17:30 h

pre odberné miesto

Trebišov - časť ul. Sadovská od parcely č. 4981/10 po parcelu č. 4981/2

v termíne

2. júl 2019 od 07:30 h do 18:00 h

Trebišov: časť ul. M. R. Štefánika č.d.861/230, č.d.2321/232 a od č.d. 2752 po č.d. 270/81, časť ul. Gorkého od č.d. 666/1 po č.d. 1363/27 a od č.d. 612/2 po č.d. 1931/30