Prihlásiť sa

Plán kosenia na 25. kalendárny týždeň

17.06.2019

17.6.2019      Ul. T. G. Masaryka,
                      ulice: Puškinova, Sládkovičova, Stavebná

18.6.2019      ulice: Družstevná, Repná, Nižňanská, Mlynská, Jesenského

19.6.2019      Ul. J. Kostru,
                      ulice: Škultétyho, Moyzesova

20.6.2019      ulica: Školská, sídlisko Škultétyho

21.6.2019      ulice:  Záborského, 17.  novembra, Konečná, Svätoplukova