Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 8.7.2019

02.07.2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

8. júl 2019 od 08:00 h do 12:30 h

pre odberné miesto

Trebišov: časť ul. Škultétyho od č.d. 2002/24 po č.d.1945/8 a od č.d. 227/3 po č.d. 1859/9, časť ul. Jána Hollého od č.d. 1880/7 po č.d. 1607/30 a od č.d. 1859/9 po č.d. 193/32, celá ul. Rastislavová, celá ul. Paláriková, celá ul. Krátka, celá ul. Moyzesová, celá ul. J. Kostru, ul. M. R. Štefánika č.d. 1978/53:

J. Kostru 0 Trebišov, ČOM: 0001373645, EIC: 24ZVS00007053690 M. R. Štefánika 0 Trebišov, ČOM: 0001328657, EIC: 24ZVS00006781564 M. R. Štefánika 50 Trebišov, ČOM: 0000536923, EIC: 24ZVS0000037121K Škultétyho 2281 Trebišov, ČOM: 0001341157, EIC: 24ZVS0000686490X