Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 10.7.2019

02.07.2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

10. júl 2019 od 08:10 h do 12:30 h

pre odberné miesto

Trebišov: časť ul. Komenského od č.d. 1675/19 po č.d. 2118/9, časť ul. Československej armády od č.d. 2117/5 po č.d. 1683/1, celá ul. Zimná, celá ul. Kutnohorská, časť ul. Tržná č.d. 3483/1, 3483/3, 1575/5, 1575/7, 1575/9, 1538/15, 1538/17, 1538/13, 1538/19, 1538/21, časť ul. M. R. Štefánika od č.d. 1641/29 po č.d. 1641/23 a č.d. 2474/31, 1584/13, 1584/11, 2104/20, 2104/26, 2104/18, 2104/16 a parcely č. 3056/6, 3056/8, 3063, časť ul. T. G. Masaryka č.d. 2110/32, 2110/34 a parcela č. 3024/23 (Hasani zmrzlina)

Československej armády 1 Trebišov, ČOM: 0000484017, EIC: 24ZVS0000058053V Československej armády 1 Trebišov, ČOM: 0000484020, EIC: 24ZVS0000058071T Komenského 1682 Trebišov, ČOM: 0000559436, EIC: 24ZVS0000065995P M. R. Štefánika 20 Trebišov, ČOM: 0000634331, EIC: 24ZVS0000627905O