Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 23.7.2019

02.07.2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

23. júl 2019 od 06:40 h do 18:30 h

pre odberné miesto

Trebišov - ul. Škultétyho č.d. 1895/22, 2476, 1921/6, 1924/4, 1923/2, 2079/5, 2073/3, 2077/1:

Škultétyho 28 Trebišov, ČOM: 0000485293, EIC: 24ZVS00000817946