Prihlásiť sa

Plán kosenia na 30. kalendárny týždeň

22.07.2019

22.7.2019      sídl. Sever – vnútrosídliskové priestory

23.7.2019      ulice: Gorkého, Dobrovoľnícka, Budovateľská, Jarková

24.7.2019      ulice: 29.augusta, Švermova, Kapušianska, Jesenského

25.7.2019      ulice: T. G. Masaryka, Stavebná, Sládkovičova, Puškinova, Kalinčiakova

26.7.2019      ulice: Slovenská, Šafárikova, 17. novembra, A. Dubčeka, J. Kráľa