Prihlásiť sa

Plán kosenia na 31. KT

26.07.2019

29.7.2019      mestský park

30.7.2019      ulice:  T. G. Masaryka, Stavebná, Sládkovičova, Puškinova, Kalinčiakova

31.7.2019      ulice:  Slovenská, Šafárikova, 17. novembra, A. Dubčeka, J. Kráľa

  1.8.2019      ulice:  J. Kostru, Škultétyho, vnútrosídliskové priestory

  2.8.2019      sídlisko Škultétyho - vnútrosídliskové priestory, sídlisko Stred za VVS, a. s.