Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 12.8.2019

29.07.2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

12. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h

pre odberné miesto

Trebišov: ul. M. R. Štefánika č.d. 8/8, 751/10, 3428/12, 3504/14, ul. Jána Husa od č.d.1803/2 po č.d. 1802/8 a od č.d. 1856/1 po č.d. 1801/13, celá ul. Hviezdoslavova, ul. Ľ. Podjavorinskej od č.d. 2119/1 po č.d. 2122/7, ul. Komenského od č.d. 2108/1 po č.d. 2108/7, ul. Československej armády od č.d. 3575/18 po č.d. 1782/2, ul. Šrobárova č.d. 3842/9

Jána Husa 1 Trebišov, ČOM: 0000484565, EIC: 24ZVS00000592693 Jána Husa 1 Trebišov, ČOM: 0000484573, EIC: 24ZVS0000059304R