Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 13.8.2019

29.07.2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

13. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h

pre odberné miesto

Trebišov: celá ul. Letná, časť ul. T. G. Masaryka - od č.d. 2229 po č.d. 1697/33, od č.d. 13 (č. parcely 2335/1) po č.d. 1811/31, časť ul. Puškinova - od č.d. 2552/21 po č.d. 2332/19, časť ul. J. Záborského - od č.d. 951/10 po č.d. 1621/16, od č.d. 1667/3 po č.d. 1610/21, časť ul. 17. novembra - od č.d. 940/2 po č.d. 854/34, od č.d. 1692/1 po č.d. 1148/33

Letná 1 Trebišov, ČOM: 0000583928, EIC: 24ZVS0000023801O T. G. Masaryka 2229 Trebišov, ČOM: 0001356014, EIC: 24ZVS00006945168