Prihlásiť sa

Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 14.8.2019

29.07.2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

14. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h 

pre odberné miesto

 Bitúnková 1 Trebišov, ČOM: 0000485663, EIC: 24ZVS0000061853S J. Jesenského 0 Trebišov, ČOM: 0000456564, EIC: 24ZVS00000367114

 

Trebišov: časť ul. Švermová - od č.d. 567/9 po č.d. 419/41, od č.d. 1185/2 po č.d. 4042/60 a č.d. 2049/2, celá ul. Kapušanská, časť ul. I. Krasku - od č.d. 1185/2 po č.d. 3766/12, časť ul. J. Jesenského - od č.d. 1482/60 po č.d. 1180/10 a od č.d. 445/91 po č.d. 2542/63, časť ul. Bitúnková - od č.d. 428/2 po č.d. 431/10 a od č.d. 1661/1 po č.d. 1416/3, ul. 29. augusta č.d. 1537/28