Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent oddelenia výstavby a majetku

10.09.2019

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Referent oddelenia výstavby a majetku

Rámcová náplň práce:

 • vykonáva prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, úrad ochrany prírody a krajiny, úrad ochrany ovzdušia, štátny fond rozvoja bývania,
 • zabezpečuje územné plánovanie,
 • zabezpečuje, organizuje a riadi prípravu a realizáciu stavieb a stavebných prác,
 • vykonáva činnosti spojené s riešením dopravného urbanizmu, infraštruktúrou a inžinieringom,
 • vykonáva činnosti spojené s úlohou cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, majetkovo-právne usporiadanie vlastníctva majetku, obstarávanie a vyraďovanie majetku, správu, údržbu a opravu majetku, poistenie majetku a poistné udalosti, starostlivosť o kultúrne pamiatky a ich ochranu, proces hospodárenia a nakladania s majetkom, dodávku a spotrebu energií a médií, správu verejných priestranstiev, starostlivosť o vojnové hroby, správu mestského parku.

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného zamerania, odbor Pozemné stavby.  

Iné kritériá:

 • Prax v oblasti min. 5 rokov,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • skúsenosť s prácou v samospráve výhodou,
 • znalosť platných právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy a štátnej správy,
 • skúsenosti so stavebným dozorom,
 • flexibilita, komunikatívnosť,
 • samostatnosť,
 • schopnosť pracovať v stresových situáciách,
 • Počítačové znalosti: Windows, MS Office.

Ponúkaný plat

 • Ponúkaný plat (brutto): 1800 Eur.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do utorka 24. septembra 2019 na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e - mail: parihuzova@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Prílohy: