Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Mestský policajt

27.01.2020

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Mestský policajt​

Požiadavky na uchádzača:

  • bezúhonnosť
  • vek 21 rokov a viac
  • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
  • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície
  • vodičské oprávnenie sk. B

Ďalšie kritéria:

  • zbrojný preukaz - je výhodou
  • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície, vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole - je výhodou

Ponúkaný plat

  • Zamestnanec bude odmeňovaný podľa  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanec bude zaradený do 4. platovej triedy a do platového stupňa podľa počtu rokov praxe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do piatka 7. februára 2020 do 12:00 na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e – mail: parihuzova@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Osobné pohovory kandidátov sa uskutočnia v dňoch: 12.02.2020 o 9:00 na Mestskom úrade v Trebišove. Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Prílohy: