Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Elektrikár

07.02.2020

Technické služby mesta Trebišov
Stavebná 2, 075 01  Trebišov

oznamujú voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Elektrikár

Rámcová náplň práce:

 • Hrubé elektroinštalačné práce,
 • Montážne elektroinštalačné práce,
 • Čítanie projektovej dokumentácie,
 • Zapájanie rozvádzačov / zásuviek / vypínačov / svetiel,
 • Odstraňovanie závad ,
 • Údržba verejného osvetlenia,
 • Iné činnosti prislúchajúc k tejto pozícii,

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity / stredoškolské vzdelanie s maturitou / nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vzdelanie v odbore Elektroinštalácie NN Silnoprúd , Slaboprúd
 • kritériá v zmysle § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Iné kritériá:

 • vodičské oprávnenie min. skupiny B,
 • znalosť príslušných právnych predpisov,
 • bezúhonnosť,
 • precíznosť a zodpovednosť v práci,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,

Ponúkaný plat

 • Zamestnanec bude odmeňovaný podľa  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnanec bude zaradený do 3. platovej triedy a do platového stupňa podľa počtu rokov praxe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do stredy 19. februára 2020 na adresu: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, 075 01 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e - mail: ts-santova@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Prílohy: