Prihlásiť sa

Informácia - jarné upratovanie

18.03.2020

Jarné upratovanie v meste sa tento rok, prihliadnuc na aktuálnu pandemickú situáciu a následky, ktoré z nej plynú, nebude realizovať. Pracovníci Technických služieb teda neplánujú rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery na jednotlivých sídliskách.  

Aktuálne ročné obdobie však je časom upratovania domácností, bytových či rodinných domov obyvateľov nášho mesta, aj z tohto dôvodu je každý deň okrem nedieľ otvorený ZBERNÝ DVOR v areáli Technických služieb mesta, kde môžete v čase od 8.00 do 20.00 h doviezť svoj odpad.