Prihlásiť sa

Oznámenie o odstraňovaní niektorých starých prvkov z detských ihrísk

11.06.2020

Od 1. januára 2020 sa aktualizáciou legislatívy zmenili pravidla prevádzkovania detských ihrísk na území Slovenskej republiky. Nový zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, okrem iného, ukladá vlastníkom povinnosť ich certifikácie. Za detské ihrisko je považovaný priestor, v ktorom je umiestnené aspoň jedno zariadenie detského ihriska a je prístupný verejnosti. Dohľad nad dodržiavaním povinnosti vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá za porušenie povinnosti môže vlastníkovi ihriska udeliť pokutu až do výšky 50 000 eur.

V zmysle platnej legislatívy mesto Trebišov prijalo rozhodnutie o odstránení niektorých konštrukčných prvkov a zariadení starých detských ihrísk, ktoré nespĺňajú požiadavku na bezpečnú prevádzku. Ich odstránenie zrealizujú Technické služby mesta Trebišov priebežne do konca roka 2020.

V súčasností mesto prevádzkuje 20 detských ihrísk s certifikovanými prvkami, ktoré spĺňajú požiadavky uvedeného zákona.

                                                                                                                                  Mesto Trebišov