Prihlásiť sa

Výzva pre občanov a držiteľov psa

30.07.2020

Mesto Trebišov vyzýva občanov - držiteľov psov, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a prihlásili psa do evidencie na Mestskom úrade v Trebišove.

V prípade nerešpektovania uvedenej povinnosti, ktorú upravuje aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. 128/ 2013 o podmienkach držania psov, hrozí držiteľovi psa sankcia.

Zároveň  žiadame obyvateľov mesta, aby boli všímaví voči svojmu okoliu a prípadne porušenia zákona  č. 282/2002 Z. z. o držaní psov a VZN mesta Trebišov č. 128/ 2013 o podmienkach držania psov oznámili na bezplatnú linku mestskej polície 159.

Kontaktné údaje na prihlásenie psa:

Útvar Mestskej polície Trebišov
Tel: +421 56 6713 340
Mobil: +421 905 592 172
E-mail: mpolicia@trebisov.sk