Prihlásiť sa

Odberné miesta na testovanie antigénovými testami v TREBIŠOVE

09.11.2020

Aj v meste Trebišov boli od pondelka 9. 11. zriadené dve odberné miesta určené na BEZPLATNÉ testovanie antigénovými testami.

Nemocnica SNP 1079/76, zadná časť nemocničného areálu, pri vstupnej rampe
- čas 12:00 - 16:00   

HaZZ, Ul. T. G. Masaryka 13
-
čas 12.00 - 20.00  - AKTUÁLNE JE UŽ ODBERNÉ MIESTO ZRUŠENÉ

COVID -19: Antigénové odberové miesto pri RÚVZ so sídlom v Trebišove

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove má od 12. novembra 2020 zriadené odberové miesto na realizáciu bezplatného antigénového testovania.

Odberové miesto je v prevádzke v dňoch UTOROK – ŠTVRTOK – SOBOTA v čase od 9.00 hod do 12.00 hod v budove RÚVZ Trebišov, Jilemnického 3370/2, Trebišov.

Činnosť odberového miesta a následné spracovanie získaných údajov sa realizuje na právnom základe v súlade s GDPR a zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odber biologického materiálu z nosohltanu zabezpečuje erudovaný zdravotník,  vyšetrenie odobratého materiálu a jeho vyhodnotenie zabezpečuje zdravotnícky laborant tunajšieho úradu.
Typ používaného certifikovaného testu: BIOCREDIT COVID-19 Ag. Antigénové rýchlotesty slúžia na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie COVID-19 vyšetrením prítomnosti antigénu vírusu SARS-CoV-2 v biologickom materiály získanom výterom z nosohltana (antigény sú špecifické bielkoviny vírusu). Trvanie testovania v priemere 15 – 20 minút. 

Všetky osoby, ktoré majú záujem podrobiť sa bezplatnému dobrovoľnému antigénovému testovaniu COVID – 19, majú možnosť prísť priamo na odberné miesto v uvedenom čase. Po absolvovaní testovania osoby dostanú certifikát MZ SR. Pozitívne testovaní ľudia budú na mieste poučení o podmienkach domácej izolácie a ďalších nevyhnutných protiepidemických opatreniach (vysvetlenie významu informácie o úzkych kontaktoch počas inkubačnej doby a následne aj izolácia a testovanie osôb, s ktorými bola pozitívne testovaná osoba v úzkom kontakte).

Použitie antigénových rýchlotestov má svoj význam hlavne na rýchlu identifikáciu osôb infikovaných koronavírusom, ktoré po diagnostike a poučení budú v izolácii a zabráni sa tak šíreniu nákazy spôsobujúcej ochorenie COVID-19.