Prihlásiť sa

Otvorenie materských škôl

05.01.2021

V súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4. 1. 2021 oznamujeme, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov budú otvorené od 11.1. 2021 (pondelok) len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (zdravotníci, vojaci, policajti atď.) a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Mesto Trebišov