Prihlásiť sa

Epidemiologická situácia v meste Trebišov 22. 3. - 28. 3.

31.03.2021

Na základe štatistík epidemiologickej situácie v okrese Trebišov za posledných 7 dní, získaných z RÚVZ so sídl. v Trebišove, uverejňujeme nasledovné:

- počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v meste Trebišov za obdobie 22. 3. - 28. 3.:

RT-PCR test: 22
AG test: 34

- počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Trebišov za obdobie 22. 3. - 28. 3.:

RT-PCR test: 136 
AG test: 153 

V týždni 26. 3. – 28. 3. 2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných spolu 27 580 osôb, z toho bolo 79 pozitívnych výsledkov, t. j. 0,28 % pozitívne testovaných osôb.

Okres Trebišov je v rámci celoslovenských epidemiologických analýz stále hodnotený ako okres  s vysokým rizikom prenosu ochorenia COVID-19, ale za obdobie ostatných 7, resp. 14 dní je v epidemiologickom informačnom systéme evidovaný postupný pokles počtu osôb s pozitívnym výsledkom PCR/ antigénového testu. RÚVZ Trebišov eviduje zlepšenia aj v ďalších dôležitých zdravotníckych  kritériách súvisiacich s ochorením COVID 19.

Vzhľadom na uvedené informácie, pre okres Trebišov bude platiť v týždni od 5. 4. 2021 do 11. 4. 2021 tretí stupeň varovania (bordová farba) COVID AUTOMATU.