Prihlásiť sa

POKLADŇA v budove mestského úradu OTVORENÁ od 6. APRÍLA 2021

05.04.2021

Oznamujeme občanom mesta Trebišov,
že POKLADŇA v budove mestského úradu

bude pre verejnosť

OTVORENÁ

od utorka 6. apríla 2021
každý pracovný deň v čase 8.00 h - 15.00, 
štvrtok
v čase 8.00 - 13.00, 
obed: 11.30 - 12.00. 

Aj naďalej však prosíme občanov o uprednostnenie bezhotovostných platieb, ktoré je potrebné realizovať  nasledovne: 

DANE A POPLATKY (daň z nehnuteľnosti, za psa, správny poplatok, platba za opatrovateľskú službu, za verejné priestranstvo, poplatok za ubytovanie ...)
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. pobočka Trebišov
účet IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
bankové spojenie: ČSOB banka, pobočka Trebišov
účet IBAN: SK98 7500 0000 0040 0196 4918

Potrebné je preukázať sa platným potvrdením o vykonaní RT-PCR/ AG testu s negatívnym výsledkom, resp. iným povoleným dokladom o prekonaní koronavírusu a dodržať všetky reštrikcie v zmysle aktuálne platných epidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Mesto Trebišov