Prihlásiť sa

Mesto distribuuje hygienické balíčky na psie exkrementy

30.04.2021

Majitelia psov, ktorí uhradia/ resp. už uhradili vyrubenú miestnu daň za psa, si môžu vyzdvihnúť balíčky na psie exkrementy v pokladni Mestského úradu v Trebišove počas úradných hodín pokladne.

Balíček pre psičkára obsahuje: 365 ks igelitových vrecúšok  a 365 ks jednorazových rukavíc. Tento balíček získavajú len platitelia dane za psa žijúci v bytových domoch raz ročne. 

Mesto Trebišov