Prihlásiť sa

Plán kosenia - 29. KT

16.07.2021

19.7.2021      ulice : Čsl. armády - od okružnej križovatky po križovatku so svetelnou signalizáciou, J. Husa, autobusová stanica

20.7.2021      ulice: Hviezdoslavova, Šrobárova, sídlisko Mier

21.7.2021      ulice: Kutnohorská, Zimná

22.7.2021      ulice: Tržná, sídlisko Stred

23.7.2021      ulice: Berehovská, 1. decembra, cintorínsky parčík