Prihlásiť sa

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: technik - zvukár

30.07.2021

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

oznamuje 1 voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

technik - zvukár

Rámcová náplň práce:

 • ozvučenie kultúrnych predstavení a podujatí, nastavenie a obsluha ozvučovacích zariadení,
 • zabezpečenie umelecky a technicky dokonalej realizácie zvukovej zložky, 
 • príprava a obsluha zvukovej techniky v interiéri a exteriéri,
 • ovládanie moderných softvérových nástrojov na spracovanie zvuku,
 • práca so zvukovým pultom,
 • vykonávanie údržby a zodpovednosť za stálu bezchybnú prevádzku zverených elektrotechnických zariadení.

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené stredoškolské vzdelanie. Vzdelanie v študijnom odbore zvuková technika, slaboprúdová elektrotechnika, filmové umenie, zvuková skladba výhodou.

Iné kritériá:

 • prax v oblasti výhodou,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • analytické myslenie,
 • spoľahlivosť,
 • manuálna zručnosť,
 • precíznosť (presnosť),
 • ochota pracovať vo večerných hodinách, v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok na kultúrnych podujatiach,
 • schopnosť pracovať  s osvetľovacou technikou je vítanou výhodou,
 • flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • schopnosť pracovať v  stresových situáciách,
 • počítačové znalosti.

Ponúkaný plat

 • Zamestnanec bude odmeňovaný podľa  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do pondelka 16. augusta 2021 na adresu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e - mail: galgoczy@trebisov.sk.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Prílohy: