Prihlásiť sa

Podmienky využívania mestskej plavárne pre kluby

24.08.2021

Podmienky využívania mestskej plavárne pre plavecké kluby a individuálnu výučbu plávania

S navyšujúcim sa počtom požiadaviek na využívanie priestorov mestskej krytej plavárne, určených na tréningy kondičného plávania, dávame do pozornosti možnosť prenájmu MAX. 3 plaveckých dráh pre plavecký klub, resp. jednej plaveckej dráhy pre individuálnu výučbu plávania podľa platného cenníka služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami - https://www.trebisov.sk/articles/file/20715 

Priestory si môžete rezervovať už od stredy 25. augusta 2021.

Kontakt:  Mgr. Jindřich Sosna, mobil: +421 905 656 527