Prihlásiť sa

Oznam pre dôchodcov, ktorí dostávajú dôchodok aj zo zahraničia

25.08.2021

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok aj zo zahraničia, že do 31. augusta 2021 sú povinní oznámiť sumu tohto dôchodku. Tento údaj Sociálna poisťovňa potrebuje pre výpočet 13. dôchodku.

V tomto roku ho bude vyplácať už v novembrových výplatných termínoch.

Postup pri oznámení dôchodku zo zahraničia je jednoduchý – dôchodcovia využijú elektronický formulár dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne tu: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia.

V prílohe je leták, ktorý dôchodcov na túto povinnosť upozorňuje.