Prihlásiť sa

Výzva mesta - zabezpečenie uzatvorenia okien a eliminácia pohybu v exteriéri

27.09.2021

Vážení občania,

na základe meraní čistoty ovzdušia chemickým laboratóriom civilnej ochrany Jasov, v súvislosti s nedelňajším vypuknutím požiaru v skladovacej hale súkromnej firmy za záhradkárskou oblasťou Sady a Orišky, boli zistené zvýšené hodnoty prachových častíc a metylaminu v ovzduší. Z tohto dôvodu vás žiadame o zabezpečenie uzatvorenia okien v najbližších hodinách a takisto o obmedzenie pohybu vo vonkajšom prostredí.

Ďakujeme za pochopenie.
Mesto Trebisov