Prihlásiť sa

Výzva pre občanov zo sídl. JUH

06.10.2021

VÝZVA PRE OBČANOV ZO SÍDLISKA JUH

Mestská polícia Trebišov vyzýva obyvateľov sídliska JUH, aby od stredy 6. 10. 2021 od 20.00 hod. – až do odvolania neparkovali svoje motorové vozidlá na Ul. L. Sáru, na krajnici komunikácie pred štyrmi vchodmi BD - č. 1, 3, 5 a 7. V uvedenej lokalite sídl. JUH mesto začína so stavebnými prácami na budovaní nových parkovacích miest.

Zároveň žiadame, aby ste na parkovanie automobilov využili kapacity iných parkovísk (TESCO, NsP, MsÚ...).

Ďakujeme za porozumenie.

Mestská polícia Trebišov