Prihlásiť sa

Od 14. marca mesto pokračuje v budovaní naplánovaných kruhových objazdov

07.03.2022

Mestská polícia Trebišov upozorňuje občanov mesta, že štvrtok 10. 3. 2022, vzhľadom na pokračovanie v budovaní kruhových objazdov, vďaka ktorým zlepšujeme dopravnú infraštruktúru v meste, sa začne s rozmiestňovaním dočasného dopravného značenia na cestných úsekoch križovatky ulíc ČSA a Komenského (križovatka so svetelnou signalizáciou) a takisto na križovatke ulíc Vrátna - Nemocničná - SNP (sídl. Juh).

Zároveň dávame do pozornosti informáciu, že zhotoviteľ stavby začne so stavebnými prácami na uvedených križovatkách pondelok 14. 3. 2022.

Z uvedeného dôvodu žiadame vodičov o trpezlivosť a zvýšenú pozornosť v cestnej premávke a o dodržiavanie dočasných dopravných značení.