Prihlásiť sa

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu dňa 21.04.2022

14.04.2022

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Trebišov v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods. 7 bod b) Vám oznamuje, že z dôvodu plánovanej preložky verejného vodovodu realizovanej v rámci stavby „Kruhové križovatky ulíc Vrátna. SNP. Nemocničná“ dôjde k prerušenie dodávky vody.

Plánovaná odstávka vody sa uskutoční dňa 21.04.2022. v čase od 6:30 - 19:00 hod.

Odstávka sa bude týkať nasledujúcich ulíc:

 • ul. SNP od križovatky ul. Vrátna a Nemocničná v smere von z mesta
 • ul. Nemocničná
 • ul. L. Sáru
 • ul. Boženy Nemcovej
 • ul. lanského
 • ul. Gagarinova
 • ul. Hviezdna
 • ul. Dargovská
 • ul. Slnečná
 • ul. Stredná
 • ul. Západná
 • ul. Južná
 • detské oddelenie v nemocnici na ul. SNP

Odstávka sa týka odberných miest - bytové domy na adrese : B. Nemcovej 3538/1, 3538/3 a SNP č. 3794/27 (ul. Jánskeho ) v Trebišove.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternou.

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

Prílohy: