Prihlásiť sa

Plán kosenia na 21. kalendárny týždeň

20.05.2022

23. 5. a 24.5.     ulice: T. G. Masaryka - od kruhového objazdu, Letná, Puškinova, Stavebná,       
                          Sládkovičova, Slovenská,  Svätoplukova, A. Dubčeka, 17. novembra, J. Záborského,
                          J. Kráľa, Kalinčiakova a Šafárikova,

25. 5.  a 26 .5.   ulice: Gorkého, Dobrovoľnícka, Švermova, J. Jesenského, Kapušianska, Záhradná,   Bitúnková,                               29. augusta, 8. marca,  Jarková, Budovateľská, Ondavská, Hradišská a cintorín v MČ Paričov,

27. 5.                ulice: Paričovská, Lesná, Ružová, Roľníckeho povstania, Jarná, Východná, Petrovova, Májová