Elektronické čipovanie nádob na zmesový komunálny odpad

15.07.2022

V období od 14. júla do 31. decembra 2022 budú pracovníci Technických služieb mesta Trebišov a magistrátu navštevovať obyvateľov žijúcich v rodinných domoch v meste Trebišov za účelom bezplatného označenia nádob (110 alebo 120 litrových) na zber zmiešaného komunálneho odpadu elektronickým čipom a za účelom registrácie elektronického čipu v systéme evidencie odpadových nádob. Pri registrácii elektronického čipu je potrebné potvrdiť podpisom protokol o pridelení elektronického čipu.

© 2024 MESTO TREBIŠOV