Prihlásiť sa

Zmeny cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy - k 1. 8. 2022

25.07.2022

S cieľom zvyšovania kvality pravidelnej autobusovej dopravy pristúpil Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s organizátorom integrovanej dopravy (IDS Východ, s.r.o.) a príslušnými zmluvnými dopravcami (SAD Prešov, a.s. a eurobus, a.s.) k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy, s platnosťou od 01. 08. 2022.

Cestujúcim preto odporúčame skontrolovať si časové polohy spojov platné od 1. augusta 2022 na www.cp.sk.