Prihlásiť sa

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ V MHD - ZRUŠENIE SPOJOV

28.07.2022

Na základe výsledkov dlhodobého sledovania reálnej vyťaženosti spojov na existujúcich mestských autobusových linkách  a následného prehodnotenia, s cieľom dosiahnuť efektivitu vynakladaných finančných prostriedkov, pristúpilo mesto Trebišov, v spolupráci s príslušným zmluvným dopravcom – spoloč. ARRIVA Michalovce, a. s., k čiastkovým zmenám – eliminovaniu spojov (s minimálnou až žiadnou vyťaženosťou !!!) na mestských autobusových linkách už od dnešného dňa – 1. 8. 2022.

S platnosťou od 01. 08. 2022 budú zrušené:
všetky víkendové spoje (sobota, nedeľa) –
na linke č. 101 (ide o spoje č.: 5, 6, 9, 18, 28, 33, 34, 41, 42, 46, 59, 63, 65, 68) a
na linke č. 102 spoje číslo 29 a 37.

spoje v pracovných dňoch (pondelok až piatok) -
na linke č. 101 spoje č. 53, 54, 74 a
na linke č. 102 spoj číslo 30.

Za porozumenie ďakujeme.

Aktuálne spoje zverejnéné v prílohe:
 

Prílohy: