Plán kosenia na 41. KT

10.10.2022

10.10.2022          ulice: M. R. Štefánika (od nadjazdu po NS Paričan)
11.10.2022          ulice: J. Kostru, Školská
12.10.2022          ulice: Škultétyho, Moyzesova
13. a 14.10.22    ulice: Komenského  a SNP (od kruhového objazdu po výjazd z mesta)

© 2024 MESTO TREBIŠOV