Prihlásiť sa

Oznam pre podnikateľov, remeselníkov a iných trhových predajcov - Zimný trh

16.11.2022

Mesto Trebišov oznamuje všetkým podnikateľským subjektom, ktorých predmetom činnosti je ambulantný predaj počas rôznych príležitostných trhov, že v dňoch 5. – 6. decembra 2022 organizuje na trhových miestach na uliciach J. Kostru a Škultétyho Zimný trh.

Vyzývame preto podnikateľov, ktorí majú záujem o pridelenie trhového miesta, aby svoje žiadosti zasielali najneskôr do 25.11.2022 a to buď poštou na oficiálnu adresu mesta, resp. mailom na adresu elias@trebisov.sk. Prípadné otázky môžete riešiť aj telefonicky na čísle 0905 760 200, resp. priamo na Mestskom úrade v Trebišove, kanc. č. 309, tretie poschodie. Prílohou oznamu je vzor žiadosti o trhové miesto.

V prípade, že ste v tomto roku už nejaký ambulantný predaj v našom meste realizovali, stačí, ak zašlete žiadosť s uvedením sortimentu a dĺžky Vášho stánku, stola, či prívesu. Následne Vám bude pridelené trhové miesto, vyrubená daň za osobitné užívanie verejného priestranstva a zaslaná k úhrade na Vami uvedenú adresu. Daň musí byť preukázateľne uhradená najneskôr do 30.11.2022. Záujemca, ktorý včas neuhradí vyrubenú daň, resp. ktorému vôbec nebude pridelené trhové miesto, nebude mať vstup na trhové miesta dovolený, resp. bude z neho vykázaný. Daň na mieste konania trhu sa už vyberať nebude.   

Prílohy: