Prihlásiť sa

Odpočty VVS, a.s. v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného

31.12.2022

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - závod Trebišov bude v dňoch od 2. 1. 2023 do 16. 1. 2023 vykonávať mimoriadne odpočty k zmene ceny vodného a stočného platnej od 01.01.2023.

Preto žiadame odberateľov k sprístupneniu odberných miest k odpočtu:
- sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 
- sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu
- uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 16. 1. 2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, 056/6712111 alebo emailom na: jana.pavlikova@vodarne.eu