Prihlásiť sa

Plynie lehota na podávanie priznaní k dani z nehnuteľností

11.01.2023

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2022 (predaj, darovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.). Povinnosťpodať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby.

Priznania k miestnym daniam na rok 2023 sa podávajú v termíne od 01.01.2023 do 31.01.2023. V tejto lehote daňovníci majú povinnosť aj uplatniť si nárok na zníženie dane z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi (potvrdenie ÚPSV a R), zdravotného postihnutia (držiteľ  preukazu ŤZP, ŤZP/S).

Kontakt: Ing. Viktória Barilová, referentka pre miestne dane, tel. č. +421 56 6713 334, mobil: +421 915 759 522, email: barilova.viktoria@trebisov.sk

Kontakt: Erika Raganová, referentka pre miestne dane, tel. č. +421 56 6713 335, mobil: +421 915 785 239, email. raganova.erika@trebisov.sk