Nájdené kľúče na hrádzi Trnávky

22.04.2023

Dňa 19. 4. 2023, v popoludňajších hodinách, sa na hrádzi Trnávky, v blízkosti sadovského mostíka, našiel zväzok kľúčov. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na útvare MsP (budova Mestského úradu Trebišov, prízemie).

© 2024 MESTO TREBIŠOV