Smútočný oznam - Libuša Babuľáková

19.05.2023

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o smrti bývalej riaditeľky Územného spolku Slovenského Červeného kríža so sídlom v Trebišove Libuši BABUĽÁKOVEJ, ktorá nás navždy opustila štvrtok 18. mája 2023 vo veku 77 rokov.

Pozostalej rodine, priateľom a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť!

Libuša BABUĽÁKOVÁ bola od roku 1977 bola riaditeľkou Slovenského Červeného kríža - Územného spolku v Trebišove. Aj jej zásluhou patril územný spolok medzi najaktívnejšie a najlepšie spolky v rámci Slovenska. Okrem plnenia pracovných úloh, akými sú výučba prvej pomoci, nábor darcov krvi či práca s mládežou, sa jej podarilo zriaďovať rôzne sociálne aktivity pre občanov. V roku 1990 to bola vývarovňa SČK v Trebišove pre seniorov, potom zriadenie domu SČK s názvom „Prameň nádeje“, zriadenie krízového strediska Maják pre týrané ženy a deti, potom založila Dom humanity v Kráľovskom Chlmci a ďalšie.

Bola iniciátorkou mnohých projektov a tvorcom zmien v sociálnej oblasti. Jej aktivity pomáhali všetkým vekovým kategóriám nielen v Košickom kraji, ale aj v celoštátnom meradle.

Libuša Babuľáková bola v roku 2021 ocenená Cenou primátora mesta Trebišov.

© 2024 MESTO TREBIŠOV