Oznam o zatvorení Matričného úradu 24. máj 2023

23.05.2023

STREDU 24. MÁJA 2023 bude Matričný úrad v Trebišove
z dôvodu celoslovenského školenia matrikárok zatvorený.

V prípade potreby vás prosíme využiť na vybavenie elektronickú komunikáciu.


Písomnosti (poštu) je možné podať v podateľni MsÚ.

 

Ďakujeme  za pochopenie

© 2024 MESTO TREBIŠOV