Oznam pre podnikateľov, remeselníkov a iných trhových predajcov - Dni mesta Trebišov

21.07.2023

Mesto Trebišov oznamuje všetkým podnikateľským subjektom, ktorých predmetom činnosti je aj ambulantný predaj počas rôznych príležitostných trhov, že v rámci  podujatia Dni mesta Trebišov organizuje v dňoch 26. – 27. augusta 2023 v mestskom parku pri amfiteátri verejné kultúrno-spoločenské a zábavné podujatie pre širokú občiansku verejnosť. Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrny program pre rôzne vekové kategórie. K dobrej zábave a príjemnej atmosfére patrí samozrejme aj občerstvenie, sladkosti, hračky, remeselnícke výrobky a rôzne atrakcie.

Vyzývame preto podnikateľov, ktorí majú záujem o pridelenie trhového miesta počas uvedených osláv, aby svoje žiadosti zasielali najneskôr do 15.8.2023 a to poštou na oficiálnu adresu mesta, resp. mailom na adresu: elias@trebisov.sk. Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na čísle 0905 760 200, resp. priamo na Mestskom úrade v Trebišove, kanc. č. 309, tretie poschodie. Prílohou oznamu je vzor žiadosti o trhové miesto. V prípade, že ste v tomto roku už nejaký ambulantný predaj v našom meste realizovali, stačí, ak zašlete žiadosť, s uvedením sortimentu a rozmeru Vášho stánku, stola, či prívesu. Následne Vám bude v prípade akceptácie žiadosti pridelené trhové miesto, vyrubená daň za osobitné užívanie verejného priestranstva a zaslaná k úhrade. Daň musí byť preukázateľne uhradená najneskôr do 22.8.2023. Záujemca, ktorý včas neuhradí vyrubenú daň, resp. ktorému vôbec nebude pridelené trhové miesto, nebude mať vstup do mestského parku dovolený. V prípade neuhradenia dane v stanovenom termíne môže byť trhové miesto ponúknuté inému záujemcovi. Daň na mieste konania osláv sa vyberať nebude.   

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV