Stratená detská prilba je na MsÚ Trebišov

04.09.2023

Nedeľu 3. 9. 2023, v neskorších popoludňajších hodinách, bola na lavičke pred Rímskokatolíckym kostolom v Trebišove nájdená detská cyklistická prilba. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na útvare MsP (budova Mestského úradu Trebišov, prízemie)

© 2024 MESTO TREBIŠOV