Prihlásiť sa

Oznam o 2.kole Obchodnej verejnej súťaže - Dom služieb

23.04.2012


OZNÁMENIE DRUHÉHO KOLA SÚŤAŽE

Obchodnáj verejná súťaž „Kúpa nehnuteľností - DOM SLUŽIEB“

Komisia v súlade s ustanovením článku 12 ods. 12.7 súťažných podkladov oznamuje, že do druhého kola súťaže postupuje jediný účastník

AGAPE TREBIŠOV s.r.o.,

Druhé kolo sa uskutoční  24.4.2012 o 10.00 hod. v sídle vyhlasovateľa na č. dverí 2111 (zasadačka II. poschodie0


Príloha:
oznam_2_kolo_ovs_dom_sluzieb