Prihlásiť sa

Pavlínsky kláštor v Trebišove

09.01.2019

Druhú nedeľu nového roka 2019 (13.1.) odštartuje v Zrkadlovej sieni trebišovského kaštieľa séria piatich prednášok o Pavlínskom kláštore v Trebišove. Jej autorom a rečníkom zároveň bude ThDr. Jozef Gnip, PhD., dekan/farár Rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove.
Hlavným cieľom pripravovaných stretnutí je oboznámiť širokú verejnosť s dejinami kláštora od jeho vzniku až po zrušenie.

Termíny prednášok o Pavlínskom kláštore v Trebišove:

13.1.2019 o 15.00 h

27.1.2019 o 15.00 h

10.2.2019 o 15.00 h

24.2.2019 o 15.00 h

3.3.2019 o 15.00 h

 

Z historicky uchovaných údajov a z materiálov prednášateľa vyberáme nasledovné:

Kláštor založil v roku 1502 palatín Imrich Perényi, ktorý je pochovaný vo  farskom kostole a 5. 2. 2019 uplynie 500 rokov od jeho smrti. V roku 1504 sa rehoľníci nasťahovali do kláštornej budovy. Ich pôsobenie bolo v roku 1530 násilne prerušené a boli vyhnaní. Vrátili sa až v roku 1650 a účinkovali tu do roku 1786. Povolaní boli kvôli rekatolizačným snahám, aby sa obyvatelia mesta a okolia vrátili ku katolíckej viere. V kláštore pôsobili významné osobnosti: v rokoch 1663-1668 Augustín Benkovič, OSPPE, biskup v Oradey v Rumunsku a Ľudovít Barilovič, OSPPE, generálny predstavený Rádu (1690-1695, 1709-1712). Mučeník Mikuláš Sveteni, OSPPE sa v roku 1674 ukrýval na hrade pred nepriateľmi a 1678 bol v Brzovíku umučený pre vieru. Bernolákovec Julián Dvorák, OSPPE tu pôsobil v roku 1780. Rehoľný historik František Orosz, OSPPE tu zomrel 11.9.1771 a mnohí ďalší zomreli ako mučeníci pre vieru. Archívnym výskumom sa zistilo 14 mien priorov trebišovského kláštora, deväť kazateľov a traja profesori na gymnáziách; celkovo 38 rehoľníkov, ktorí sa v istom období posväcovali v kláštore. V pastoračnej službe pôsobili úspešne a boli obľúbení u obyvateľov mesta. Na klenbe kostola zanechali v roku 1777 nezmazateľnú stopu vo forme 24 fresiek zo života sv. Pavla, pustovníka, patróna rehole a jej významných dejinných udalostí. Ku kostolu pribudovali terajšiu vežu. Zanechali bohatú knižnicu, kde sa nachádza 90 titulov, a budú vystavené v Múzeu v Trebišove. V roku 1786 bol Rád zrušený panovníkom Jozefom a budova kláštora sa rozdelila na severné krídlo, ktoré pripadlo mestu na školské účely, a východné spolu s južným krídlom miestnej katolíckej Cirkvi. V severnom krídle sa postupne zriaďovali obecná, ľudová, štátna, učňovská a hudobná škola. Vo východnom krídle sa usídlili najprv farári a v roku 1847 aj kaplán. V roku 1994 pribudla druhá kaplánka. V objekte bývali aj kantori a učitelia.

Celý objekt budovy je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1963. Je to klasicistická budova s renesančnými a barokovými klenbami. Niekoľkokrát bola obnovovaná; v nedávnej minulosti v rokoch 2003 - 2011 bola realizovaná generálna oprava. Dnes patrí medzi dominanty mesta.