Prihlásiť sa

Galéria Koniareň: DOČASNOSŤ - Roland Neupauer

23.01.2019

Galéria Koniareň

&

  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína

pripravujú

 vernisáž prvej tohtoročnej výstavy  

DOČASNOSŤ: Roland Neupauer.

 

KEDY: sobota 16. február 2019 o 18.00 h, výstava potrvá do 10. 3. 2018. 

KDE: priestor pri kaštieli, Koniareň - priestor pre súčasné umenie, Ul. M. R. Štefánika 257/65, Trebišov, koniarengallery.com

Kurátorka výstavy: Kurátorka: Angelika Kolár

Roland Neupauer (*1980) je súčasný mladý autor, pôsobiaci v Krásnohorskom Podhradí. Napriek svojej ťažkej chorobe patrí k výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom, ktorý prináša nový a svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych tém. Neupauer je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliéru maľby prof. Jána Bergera. V súčasnosti sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť. Maľba sa stala v jeho prípade nevyhnutnosťou. Je preňho určitou formou terapie s možnosťou bezprostredného prejavu a vyjadrenia myšlienok, ideí, názorov.

Paradoxne maľbu samotnú od detstva obchádzal, považoval ju iba za čosi sprievodné vo vzťahu k línii a kresbe. Až neskôr ho začala zaujímať plocha a jej obsah, farba a výraz, pričom v pozadí jeho maľby je stále cítiť grafiku a kresbu. Tým že tvorí, komunikuje s divákom, ale predovšetkým so samotným bytím. Uvedomuje si a je fascinovaný tým, že nutne vzniká nejaká výpoveď. Dlhodobo nedokáže udržať jeden myšlienkový smer a tak sa stáva že vytvorí úplne inú kompozíciu ako sa na začiatku rysovala. Výsledok tak často závisí jednak od momentálnej nálady, energie a zdravotného stavu, ale taktiež od množstva rušivých elementov z okolia. Neupauerova maľba, ako forma kontemplatívnej aktivity, je silne sugestívna a gestická, s cieľom vyvolať v divákovi reakciu a  interpretáciu.

Jeho diela nesú v sebe určitú formu procesuality. Mnohé kompozície vznikli premaľbou iných a v procese ich premeny sa objavili nové, nečakané významy a súvislosti.  Tento moment je dôležitý z hľadiska vzťahu autora a diela, ktorý je tak stále živý a aktuálny. K niektorým obrazom sa vracia opakovane aj dlhší čas, preto majú tieto v jednotlivých fázach premeny status dočasnosti. Otvára tým priestor pre obnovovanie významov. Často narúša predošlú kompozíciu aj zmenou techniky, alebo kresby, rytmu, ťahu... V najnovších dielach používa lineárne odtlačky prefabrikovaných dosiek, ktorých mechanický, súmerný vzor podopiera dojem konštrukcie v organickej maľbe.