Prihlásiť sa

Nazretie do kultúry východného Slovenska do roku 1945

03.04.2019

Výstavu „Nazretie do kultúry východného Slovenska do roku 1945“ z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach pri príležitosti 70. výročia jej vzniku,  si môžete prezrieť v Zemplínskej knižnici v Trebišove v čase otváracích hodín knižnice od 1. do 30. apríla 2019.

Výstava ponúka pohľad na  stredoveké kláštorné skriptóriá a rukopisné knihy, najstaršie tlačiarne na území východného Slovenska, tlačiarne a literatúru renesančného humanizmu, Košickú univerzita založenú v roku 1657 a študijnú literatúru, rozvoj kníhtlačiarstva a literárny barok – pol. 17. st. – 1780, dobu národného obrodenia a náučnú literatúru, historické knižnice a knižné zbierky, spolky študujúcej mládeže a literárny romantizmus 1836-1880, začiatky muzeálnej činnosti v mestských centrách, ochrana kultúrnych pamiatok a kresliarske školy, kultúrnu a osvetovú činnosť spolkov na východe Slovenska, knihy pre verejnosť a nadšenie pre ochotnícke divadlo, literárny život na východnom Slovensku v medzivojnovom období.

Srdečne Vás pozývame na prehliadku výstavy!