Prihlásiť sa

Kluby zdravia - Osteoporóza

08.04.2019

Mesto Trebišov v spolupráci s občianskym združením Život a zdravie v rámci cyklu prednášok KLUBOV ZDRAVIA pripravujú 30. apríla 2019 o 17.30 h v galérii MsKS stretnutie na tému: Osteoporóza

Účastníci prednášky a následnej besedy sa dozvedia inšpirujúce informácie o zdravom životnom štýle od MUDr. Boženy Dinisovej, ktorá povedie prednášku. Účastníci ochutnajú už tradične jedno zo zdravých jedál.

Vstup: zdarma